Զանգահարեք 011 211 211

Մաթեմատիկա 1-ից 4-րդ դասարանների Էլեկտրոնային Կրթական Ռեսուրսներ (ԷԿՌ):

Մաթեմատիկա 1-ից 4-րդ դասարանների Էլեկտրոնային Կրթական Ռեսուրսներ (ԷԿՌ):

Տարրական դպրոցի մաթեմատիկայի ԷԿՌ-ը համապատասխանում է հանրակրթական դպրոցի 1-ց 4-րդ դասարանների առարկայական ձրագրերին , լիարժեք է, ու ստացել է ՀՀ ԿԳՆ հավաստագիր: Ամեն մի դասարանի ուսումնական նյութը ներկայացվում է դասերի հաջորդականության ձևով:  

ԷԿՌ-ի ամեն մի դասը պարունակում է բացատրական մաս ու ինտերակտիվ վարժություններ: Վերջիններս բաժանված են երեք խմբի: Առաջին խմբում ներառված են այն վարժությունները, որոնց նպատակը տվյալ դասում ներկայացված ուսումնական նյութի ամրապնումն է, երկրորդ խումբն են կազմում նախորդ դասերում անցած ուսումնական նյութի կրկնությունը ապահովող վարժությունները: Վերջապես երրորդ խմբում ներառված են տրամաբանությունը զարգացնող վարժություններ:

Առաջին դասարանի ԷԿՌ-ի դասանյութը կրկնում է իր մեջ նաև նախադպրոցի մաթեմատիկայի  ծրագրը, որը ներկայացված է ԷԿՌ-ի առաջին 16 դասերի ձևով:

2-ից 4-րդ դասարանի ԷԿՌ-ները պարունակում են վարժությունների կատարման գնահատման մեխանիզմ, որի շնորհիվ ԷԿՌ-ն գնահատվում է աշակերտի կողմից ուսումնական նյութի յուրացման աստիճանը:


Դիտել դասընթացը


բաժանորդագրվել նորություններին